Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Genius


“Magic Bob was a magician on a cruise ship. Each night he took objects from the passenger and made them disappear, and then reappear in strange places. The captain of the ship had a parrot which always shouted “”Rubbish!”” at the end of the magician’s act. One day the ship bit an iceberg and sank. The magician and the parrot were the only survivors. While they were lying on a large piece of wood in the water, the parrot said:
OK, genius. Where’s the ship?

————————————————————-

Magic Bob là một ảo thuật gia làm việc trên một con tàu du lịch. Mỗi đêm, anh ta làm trò ảo thuật, lấy đi những món đồ từ các hành khách và làm biến mất chúng, rồi sau đó lại cho chúng xuất hiện trở lại ở những vị trí lạ lùng. Ông thuyền trưởng có một con vẹt. Nó luôn hét lên “”Rác rưởi!”” mỗi khi ảo thuật gia kết thúc màn biểu diễn.

Một ngày kia, con tàu va phải tảng băng và chìm mất. Chỉ có nhà ảo thuật và con vẹt là còn sống sót. Khi cả hai cùng lênh đênh trên một tấm gỗ lớn trên mặt nước, con vẹt nói:

OK, nào thiên tài, bây giờ thì con tàu đâu rồi? “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *