Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Các cụm từ lóng trong tiếng Anh


Những cụm từ rất ngắn nhưng có tần suất sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh với sắc thái nghĩa thân mật, suồng sã như “Come on”, “Dead meat”, “Just kidding”… liệu đã bao giờ làm bạn băn khoăn?

ENCI ENGLISH gửi mọi người một số cụm từ Tiếng lóng trong Tiếng Anh mà ENCI mới sưu tầm được. Các bạn tham khảo nhé!

Beat it! – Đi chỗ khác chơi
Big deal! – Làm như quan trọng lắm, làm dữ vậy!
Big shot! – Nhân vật quan trọng
Big wheel! – Nhân vật quyền thế
Big mouth! – Nhiều chuyện
Black and the blue! – Nhừ tử
By the way! À này
By any which way! Cứ tự tiện, bằng mọi giá
Be my guest! Tự nhiên
Break it up! Dừng tay
Come to think of it! Nghĩ kỹ thì
Can’t help it! Không thể nào làm khác hơn
Come on! Thôi mà, lẹ lên, gắng lên, cố lên
Can’t hardly! Khó mà, khó có thể
Cool it! Đừng nó
Come off it! Đừng xạo
Cut it out! Đừng giỡn nửa, ngưng lại

Dead end! Đường cùng
Dead meat! Chết chắc
Down and out! Thất bại hoàn toàn
Down but not out! Tổn thương nhưng chưa bại
Down the hill! Già
For What! Để làm gì?
What For? Để làm gì?
Don’t bother! Đừng bận tâm
Do you mind! Làm phiền
Don’t be noisy! Đừng nhiều chuyện
For better or for worst! Chẳng biết là tốt hay là xấu
Just for fun! Giỡn chơi thôi
Just looking! Chỉ xem chơi thôi
Just testing! Thử chơi thôi mà
Just kidding / just joking! Nói chơi thôi
Give someone a ring! Gọi người nào
Good for nothing! Vô dụng
Go ahead! Đi trước đi, cứ tự tiện
God knows! Trời biết
Go for it! Hãy thử xem
Get lost! Đi chỗ khác chơi
Keep out of touch! Đừng đụng đến
Happy Goes Lucky! Vô tư
Hang in there/ Hang on! Đợi tí, Gắng lên
Hold it! Khoan
Help yourself! Tự nhiên
Take it easy! Từ từ

Những cụm từ rất ngắn nhưng có tần suất sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh với sắc thái nghĩa thân mật, suồng sã như “Come on”, “Dead meat”, “Just kidding”… liệu đã bao giờ làm bạn băn khoăn?

ENCI ENGLISH gửi mọi người một số cụm từ Tiếng lóng trong Tiếng Anh mà ENCI mới sưu tầm được. Các bạn tham khảo nhé!

Beat it! – Đi chỗ khác chơi
Big deal! – Làm như quan trọng lắm, làm dữ vậy!
Big shot! – Nhân vật quan trọng
Big wheel! – Nhân vật quyền thế
Big mouth! – Nhiều chuyện
Black and the blue! – Nhừ tử
By the way! À này
By any which way! Cứ tự tiện, bằng mọi giá
Be my guest! Tự nhiên
Break it up! Dừng tay
Come to think of it! Nghĩ kỹ thì
Can’t help it! Không thể nào làm khác hơn
Come on! Thôi mà, lẹ lên, gắng lên, cố lên
Can’t hardly! Khó mà, khó có thể
Cool it! Đừng nó
Come off it! Đừng xạo
Cut it out! Đừng giỡn nửa, ngưng lại

Dead end! Đường cùng
Dead meat! Chết chắc
Down and out! Thất bại hoàn toàn
Down but not out! Tổn thương nhưng chưa bại
Down the hill! Già
For What! Để làm gì?
What For? Để làm gì?
Don’t bother! Đừng bận tâm
Do you mind! Làm phiền
Don’t be noisy! Đừng nhiều chuyện
For better or for worst! Chẳng biết là tốt hay là xấu
Just for fun! Giỡn chơi thôi
Just looking! Chỉ xem chơi thôi
Just testing! Thử chơi thôi mà
Just kidding / just joking! Nói chơi thôi
Give someone a ring! Gọi người nào
Good for nothing! Vô dụng
Go ahead! Đi trước đi, cứ tự tiện
God knows! Trời biết
Go for it! Hãy thử xem
Get lost! Đi chỗ khác chơi
Keep out of touch! Đừng đụng đến
Happy Goes Lucky! Vô tư
Hang in there/ Hang on! Đợi tí, Gắng lên
Hold it! Khoan
Help yourself! Tự nhiên
Take it easy! Từ từ


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *