Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

CÂU BỊ ĐỘNG (passive voice) – Với dạng câu hỏi (part 2)


Như vậy là đến đây mọi người đều đã nắm cách thức làm câu bị động dạng thông thường rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học cách làm câu hỏi nhé. Đối với câu hỏi các em cần phân ra làm 2 loại: loại câu hỏi yes/ no và loại câu hỏi có từ để hỏi (còn gọi là WH question).

1) ĐỐI VỚI CÂU HỎI YES/NO:

Câu hỏi yes/no là câu hỏi có động từ đặt biệt hoặc trợ động từ do, does, did đầu câu

Bước 1:

Đổi sang câu thường

Bước 2:

Đổi sang bị động (lúc này nó đã trở thành câu thường, cách đổi như đã học.)

Bước 3:

Đổi trở lại thành câu hỏi yes/ no

Cách đổi sang câu thường như sau:

Nếu các em biết cách đổi sang câu nghi vấn thì cũng sẽ biết cách đổi sang câu thường: làm ngược lại các bước của câu nghi vấn, cụ thể như sau:

– Nếu có do, does, did đầu câu thì bỏ – chia động từ lại cho đúng thì (dựa vào do, does, did)

– Nếu có động từ đặc biệt đầu câu thì chuyển ra sau chủ từ.

Ví dụ minh họa 1: (trợ động từ đầu câu)

Did Mary take it?

Bước 1:

Đổi sang câu thường: bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ

=> Mary took it.

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> It was taken by Mary.

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn

=> Was it taken by Mary?

Các em cũng có thể làm theo cách thế to be vào do, does, did như “mẹo” ở bài 1

Ví dụ minh họa 2: (động từ đặc biệt đầu câu)

Is Mary going to take it?

Bước 1:

Đổi sang câu thường: chuyển động từ đặc biệt (is) ra sau chủ từ:

=> Mary is going to take it.

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> It is going to be taken by Mary

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn (đem is ra đầu)

=> Is it going to be taken by Mary?

2) ĐỐI VỚI CÂU HỎI CÓ TỪ ĐỂ HỎI:

Cách làm cũng chia ra các bước như dạng trên, nhưng khác biệt nằm ở bước 2 và 3.

Bước 1: Đổi sang câu thường

Bước này phức tạp hơn dạng 1, để làm được bước này các em phải biết chia nó làm 3 loại

– Loại từ để hỏi WH làm chủ từ: (sau nó không có trợ động từ do, does, did mà có động từ + túc từ)

What made you sad? (điều gì làm bạn buồn?)

Who has met you? (ai đã gặp bạn?)

Loại này khi đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức mà không có bất cứ sự thay đổi nào

– Loại từ để hỏi WH làm túc từ: (sau nó có trợ động từ do, does, did hoặc động từ đặc biệt + chủ từ)

What do you want?

Who will you meet?

Khi đổi sang câu thường sẽ chuyển WH ra sau động từ

– Loại chữ hỏi WH là trạng từ: là các chữ: when, where, how, why

When did you make it?

Giữ nguyên chữ hỏi, đổi giống như dạng câu hỏi yes/no

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi có chữ hỏi (đem WH ra đầu câu)

Ví dụ minh họa 1 (WH là túc từ, có trợ động từ)

What did Mary take?

Bước 1:

Đổi sang câu thường: Có trợ động từ did => What là túc từ :bỏ did, chia động từ take thành quá khứ vì did là dấu hiệu của quá khứ, đem what ra sau động từ:

=> Mary took what.

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> What was taken by Mary.

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn: (vì lúc này what là chủ từ rồi nên không có gì thay đổi nữa)

=> What was taken by Mary?

Ví dụ minh họa 2 (WH là túc từ, có động từ đặc biệt)

Who can you meet?

Bước 1:

Đổi sang câu thường: Có động từ đặc biệt can, Who là túc từ: chuyển ra sau động từ meet, you là chủ từ: chuyển can ra sau chủ từ you

=> you can meet who.

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> Who can be met by you?

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn: (vì lúc này who là chủ từ rồi nên không có gì thay đổi nữa)

=> Who can be met by you?

Ví dụ minh họa 3 (WH là chủ từ)

Who took Mary to school?

Bước 1:

Đổi sang câu thường: Sau who là động từ + túc từ => who là chủ từ => đổi sang câu thường vẫn giữ nguyên hình thức

=> Who took Mary to school

Bước 2:

Đổi sang bị động: làm các bước như bài 1

=> Mary was taken to school by who

Bước 3:

Đổi trở lại câu hỏi nghi vấn: (vì lúc này là câu hỏi nên who phải ở đầu câu)

=> Who was Mary taken to school by?

Nếu By đem ra đầu thì who phải đổi thành whom:

=> By whom was Mary taken to school?

Chúc các bạn ngày càng thành thạo trong việc đổi câu hỏi từ chủ động sang bị động nhé!

(part 3: đổi từ chủ động sang bị động đối với câu ghép)


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *