Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Diet


Mrs Smith had been following her doctor’s advice for weeks but she wasn’t feeling any better so she decided to visit the doctor again.
– The pills you gave me don’t seem to be working. I still feel extremely tired.
– Well, perhaps the problem is your diet. What have you been eating?
– Oh! Exclaimed Mrs.Smith. Am I supposed to eat as well?

————————————————————————————–

Làm theo hướng dẫn của ông bác sĩ cả tuần mà vẫn không thấy đỡ bệnh, bà Smith quyết định tới phòng khám một lần nữa:
– Đơn thuốc ông đưa cho tôi có vẻ như không hề hữu dụng. Tôi vẫn thấy hết sức mệt mỏi.
– Ừm, có lẽ vấn đề nằm ở chế độ ăn kiêng của bà chăng? Bà đã ăn những gì nào?
– Ủa! Vậy là tôi được phép ăn hả?”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *