Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Extrodinary Plan


Peter had a very large garden and he had been digging it for about five hours when Mrs Burns came along.
– Oh, hello, Peter. What are you growing?
The sweat was running down Peter’s face. He looked up and said, “Tired!”
————————————————————————————–
Peter có một khu vườn rất lớn, và anh đã đào xới suốt 5 tiếng đồng hồ, tới khi bà Burns đi tới.
– Ồ, chào Peter. Anh đang trồng cái gì vậy?
Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, Peter ngước lên nhìn và đáp: “Mệt!””


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *