Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

I have seen you somewhere before


A film star went into a shop in a small town.

– Haven’t I seen you somewhere before? said the shop assistant.

– In the cinema, perhaps? said the film start with a smile.

– Maybe. Where do you usually sit?

————————————————————–

Một ngôi sao điện ảnh ghé vào một cửa hàng trong một thị trấn nhỏ.

– Hình như tôi đã thấy anh ở đâu đó? – người bán hàng bắt chuyện.

– Có lẽ trong rạp chiếu film chăng? ngôi sao điện ảnh cười đáp lại.

– Có thể lắm. Anh thường ngồi chỗ nào vậy? “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *