Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

I never knew it was lost

A: Have you been to America before?
B: No. This is my first time.
A: Did you know that Christopher Columbus has found America?
B: Really? I never knew it was lost.

————————————————————–

A: Trước đây ông đã bao giờ đến châu Mỹ chưa?
B: Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
A: Ông có biết rằng Christopher Columbus đã tìm ra châu Mỹ không?
B: Vậy sao? Tôi không biết là nó đã bị mất đấy.”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *