Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Phân biệt Happen,Occur và Take placeBa từ Happen/Occur/Take place có nghĩa gần giống nhau nhưng được sử dụng theo những sắc thái khác nhau. Các bạn đã biết cách phân biệt ba từ này chưa?
1. Happen: xảy ra, xảy đến, ngẫu nhiên xảy ra…
Trong 3 từ trên thì Happen là từ thông dụng nhất.
Người ta sử dụng Happen cho những việc xảy ra tình cờ, không có hoạch định trước.
Ví dụ:
– Be sure to remember me to Lan if you happen to see her in Da Lat. ( Nếu anh có (tình cờ) gặp Lan trên Đà Lạt, xin cho tôi gởi lời thăm.)
– No one knows what will happen next. (Không ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.)
Bạn cũng có thể dùng Happen để nói về kết quả của một hành động nào đó:
Ví dụ:
– I don’t know what will happen if my father finds out. (Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi phát hiện ra.)
Happen to là một phrasal verb, Happen không đi với giới từ with:
Ví dụ:
– I don’t know what happened to him. (NOT …happened with… ) (Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy.)
2. Occur : xảy ra, xảy đến, xuất hiện
Occur có cùng cách sử dụng như Happen, nhưng mang tính trang trọng hơn (more formal).
Ví dụ:
– Heart attacks frequently occur without any warning.
Occur còn được dùng để chỉ sự hiện diện, tồn tại của một sự vật/việc gì đó:
Ví dụ:
– These plants occur in ponds. (Những loại cây này thấy ở ao.)
Occur to là một phrasal verb có nghĩa là “”chợt nảy ra ý nghĩ “”:
Ví dụ:
– It’s just occurred to me that if we want to go to the seashore for our vacation we should make reservation in advance. (Tôi chợt nghĩ nếu chúng ta ra bờ biển nghỉ mát, chúng ta nên đặt chỗ trước.)
3. Take place
Take place được dùng cho những việc đã được xếp đặt trước:
Ví dụ:
– The wedding of The Crown Princess of Sweden will take place on June 19, 2010. (NOT…will happen/occur… ) (Lễ cưới của Công chúa Thụy Điển sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2010.)


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *