Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Kill a lady’s cat



A motorist ran over an old lady’ s cat and killed it.
– I’m very sorry, said the motorist. I will replace your cat, of course.
– Very well, but I hope you’re good at catching mice.

Một anh chàng cán xe máy qua con mèo của bà cụ và làm chết nó.
– Cháu rất xin lỗi cụ – Anh ta nói – hiển nhiên là cháu sẽ thay thế chú mèo này.
– Cũng ổn đấy, nhưng tôi hi vọng là cậu giỏi bắt chuột.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *