Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mumamamamoolays


John: What are you fishing for?

Casey: Mumamamamoolays

John: What do they look like?

Casey: I don’t know. I’ve never caught one.

————————————————————–

John: Cậu đang câu gì thế?

Casey: Mumamamamoolays

John: Trông nó như thế nào?

Casey: Tớ cũng không biết. Tớ chưa bắt được nó bao giờ.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *