Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Never again

– My dad has never visited the dentist.
– My dad will never go back to the dentist.
– Why? What happened?
– The dentist took all his teeth out
– What did your dad say?
– Never again! Never again!
—————————————————————
– Bố mình chưa bao giờ phải đến gặp nha sĩ.
– Còn bố mình sẽ không bao giờ đến nha sĩ nữa.
– Sao thế?
– Bị ông bác sĩ nhổ mất cả hàm rồi.
– Thế bố cậu nói sao
– Không bao giờ! Không bao giờ nữa!

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *