Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay


1. The secret of life is not to do what you like, but to like what you do. – Anonymous
Bí mật của cuộc sống là không phải làm những gì bạn thích, mà làm thế nào để yêu những gì bạn làm – Khuyết danh

2. Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit. – Aristotle
Mong muốn được làm bạn là một việc dễ làm, nhưng tình bạn là một thứ quả rất lâu kết. – Aristotle

3. An error doesn’t become a mistake until you refuse to correct it. – Orlando A.Battista
Một lỗi nhỏ không trở thành sai lầm đến khi bạn từ chối sửa chữa nó. – Orlando A. Battista

4. We make a living by what we get. We make a life by what we give. – Winston Churchill
Chúng ta sống nhờ vào những gì nhận được. Chúng ta làm nên cuộc sống của mình bằng những gì chúng ta cho đi. – Winston Churchill

5. If you are going through hell, keep going. – Winston Churchill
Nếu bạn đang đi qua địa ngục rồi, hãy tiếp tục đi tiếp đi. – Winston Churchill

6. Nothing in life to be feared; it is only to be understood. – Marie Curie
Không có gì trong cuộc sống làm chúng ta sợ; chỉ có những gì chúng ta cần phải hiểu rõ mà thôi.- Marie Curie

7. Little things affect little minds. – Benjamin Disraeli
Những điều cỏn con làm phiền những cái đầu nhỏ nhen.

8. If you wish to avoid seeing a fool, you must break your mirror. – Francois Rabelais
Nếu bạn không muốn nhìn thấy một kẻ ngốc thì bạn phải đập vỡ cái gương của bạn đã. – Francois Rabelais

9. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. – Anonymous
Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào những lúc mà bạn ít ngờ tới nhất. – Khuyết danh

10. Once you can talk about what troubles you, you are some way towards handling it. – Jeanette Winterson
Một khi mà bạn đã nói được điều gì là vấn đề của bạn, tức là bạn đã phần nào hướng đến cách giải quyết nó. – Jeanette Winterson


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *