Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những động từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn


Bạn đã bao giờ sử dụng nhầm động từ tiếng Anh? Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức thú vị và tránh được các lỗi trên trong tiếng Anh.
Sau đây là những động từ rất dễ gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm.

1 . To rise : Dâng lên, tự nâng lên, tự tăng lên.

The sun rises early in the summer.
Prices have risen more than 10% this year.

He rose early so that he could play golf before the others.
When oil and water mix, oil rises to the top.

2. To raise smt/sb: Nâng ai, cái gì lên.

The students raise their hands in class.
OPEC countries have raised the price of oil.

3.To lie: Nằm, ở, tại.
To lie in: ở tại
To lie down: nằm xuống.
To lie on: nằm trên.

The university lies in the western section of town.
Don’t disturb Mary, she has laid down for a rest.

* Lưu ý: Cần phân biệt động từ này với ‘to lie’ (nói dối) trong mẫu câu ‘to lie to sb about smt’ (nói dối ai về cái gì):
He is lying to you about the test.

4. To lay smt: đặt, để cái gì vào vị trí nào đó
To lay smt on: đặt trên
To lay smt in: đặt vào
To lay smt down: đặt xuống.

Don’t lay your clothes on the bed.
The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *