Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Shoot me


– What are you doing with that gun?
– I am going shoot you.
– Why?
– Because you look like me.
– I look like you?
– Yes.
– Then shoot me!

– Mày làm gì với khẩu súng thế?
– Tao bắn mày
– Tại sao chứ?
– Vì mày trông y chang tao.
– Giống lắm hả?
– Đúng.
– Vậy thì bắn ngay đi!”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *