Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Cách diễn đạt lời than phiền bằng tiếng Anh (phần 1)


Bạn có thể than phiền khi một vật mà bạn mua hoặc dịch vụ mà bạn sử
dụng không tốt như bạn nghĩ. Bạn có thể làm việc này bằng cách viết thư
hoặc nói trực tiếp với người chịu trách nhiệm hoặc công ty.

Trong tiếng Anh, chúng ta có chiều hướng sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng
(thường bắt đầu bằng cách xin lỗi về làm phiền người mà chúng ta nói
chuyện hoặc viết thư) trước khi chúng ta bắt đầu than phiền.

Khi chúng ta than phiền và cuối cùng chúng ta hỏi về sự đền bù cho sự bất tiện hoặc giúp đỡ cho sự cố.

Dưới đây là một số câu giúp bạn than phiền.

Than phiền bằng văn viết
Thông thường văn viết than phiền sử dụng tiếng Anh khá trang trọng:

– I’m writing to complain about the poor quality of service we received in your hotel recently.
Tôi viết thư than phiền về chất lượng phục vụ kém mà chúng tôi đã được phục vụ tại khách sạn ông gần đây.

– I wish to complain about the inconvenience and delay I experienced on my recent train journey from London to Brighton.
Tôi muốn than phiền về sự bất tiện và trễ giờ mà tôi trải qua trên chuyến tàu gần đây từ London đến Brighton.

– I was very disappointed when, after only two weeks, my washing machine broke down.
Tôi thật thất vọng khi, chỉ sau hai tuần, máy giặt của tôi đã bị hư.

– We ordered a blue sofa however you sent us a green one.
Chúng tôi đặt chiếc ghế đệm màu xanh dương, nhưng ông gởi đến chúng tôi chiếc màu xanh lá cây.

– The first problem was that there weren’t enough seats for our party to sit together and the second problem was that we had to wait more than an hour to be served.
Vấn đề thứ nhất là không đủ ghế cho buổi tiệc chúng tôi ngồi
cùng với nhau và vấn đề thứ hai là chúng tôi phải chờ hơn 1 tiếng đồng
hồ để được phục vụ.

– We were promised a non-smoking room but when we arrived, we were told that your hotel didn’t have any non-smoking rooms.
Chúng tôi được đặt phòng không hút thuốc nhưng khi chúng tôi
đến, chúng tôi được thông báo là khách sạn không có phòng không hút
thuốc nào cả.

Than phiền bằng văn nói

Thông thường văn nói than phiền ít trang trọng hơn văn viết.

– It’s about this stereo.
Nó là về chiếc máy hát này.

– I’m really not happy with this shirt.
Tôi thật không hài lòng với chiếc áo này.

– It just broke down a few days ago.
Nó vừa bị hư một vài ngày trước.

– I’m not satisfied with the service here.
Tôi không hài lòng với sự phục vụ ở đây.

– Well, first the radio didn’t work and then the CD stopped working.
À, đầu tiên radio bị hư và sau đó máy CD không hát nữa.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *