Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Somewhere I’ve never been before


A: It was my husband’s birthday yesterday and he said:” Take me somewhere I’ve never been before”
B: So where did you take him?
A: Into the kitchen.

A: Hôm qua là sinh nhật của chồng mình và anh ấy đã bảo mình: “Hãy đưa anh đến nơi nào đó mà anh chưa được đến bao giờ”
B: Thế cậu đã đưa anh ấy đi đâu?
A: Vào trong bếp. “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *