Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Teeth


Paul, have you been fighting again? You’ve lost your two front teeth.
No, I haven’t, Mum. They’re in my pocket.
————————————————————————————–
– Này Paul, con lại vừa đi đánh nhau hả? Mất hai cái răng cửa rồi kia kìa.
– Mất đâu mà, ở trong túi con đấy ạ.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *