Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Take them out of their shells


– Doctor, I’ve had a sore stomach ever since I ate three crabs last week.
– Did they bad when you took them out of their shells?
– What do you mean – took them out of their shells?

————————————————————–

– Bác sĩ, tôi bị đau bụng từ tuần trước khi tôi ăn 3 con cua.
– Chúng có bốc mùi không khi ông lấy chúng ra khỏi vỏ?
– Ý ông lấy chúng ra khỏi vỏ là sao? “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *