Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Take them out of their shells

– Doctor, I’ve had a sore stomach ever since I ate three crabs last week.
– Did they bad when you took them out of their shells?
– What do you mean – took them out of their shells?

————————————————————–

– Bác sĩ, tôi bị đau bụng từ tuần trước khi tôi ăn 3 con cua.
– Chúng có bốc mùi không khi ông lấy chúng ra khỏi vỏ?
– Ý ông lấy chúng ra khỏi vỏ là sao? “

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *