Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

The Heat


Harry Smith was sent to Central Africa by his company. He sent a postcard to his wife as soon as he arrived. Unfortunately it was delivered to another Mrs. Smith whose husband had died the day before. The postcard read: ARRIVED SAFELY THIS MORNING. THE HEAT IS TERRIBLE.

————————————————————————————–

Harry Smith được công ty cử tới Trung Phi. Anh gửi thư báo về cho vợ ngay khi tới nơi. Thật không may, bức điện bị chuyển tới nhầm một bà Smith khác có chồng vừa mất hôm trước đó. Nội dung bức điện như sau: “ĐÃ TỚI NƠI AN TOÀN VÀ LÀNH LẶN. Ở ĐÂY NÓNG NHƯ QUỶ.””


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *