Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Will show him


Nellie came home from a date, rather said. She told her mother:
– Anthony proposed to me an hour ago.
– Then why are you so sad? her mother asked.
– Because he also told me he is an atheist. Mom, he doesn’t even believe there’s a Hell.
Her mother replied, “ Mary him anyway. Between the two of us, we’ll show him how wrong he is.”

—————–

Sẽ chỉ cho nó biết

Nellie trở về nhà sau cuộc hẹn hò, trông khá tâm trạng. Cô thủ thỉ với mẹ:
– Anthony đã cầu hôn con một giờ trước đây mẹ ạ.
– Thế thì tại sao con lại buồn vậy? – mẹ Nellie hỏi.
– Bởi vì anh ấy cũng nói với con anh ấy là người vô thần. Mẹ ạ, thậm chí anh ấy còn chẳng thèm tin là có địa ngục nữa cơ.
– Cứ lấy nó đi. Sống với chúng ta, ta sẽ chỉ cho nó thấy là nó đã sai lầm như thế nào.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *