Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“Doctor, help me. “


– Doctor, help me. My heart is beating very quickly and I feel terrible. I think I’m
going to die.
– Nonsense. That’s the last thing you’ll do.

————————————————————————————–

– Bác sĩ, cứu cháu. Cháu thấy tim đập rất nhanh và ngày càng tệ đi. Cháu nghĩ là
cháu sắp chết rồi.
– Vớ vẩn. Đó là việc cuối cùng mà cậu sẽ làm”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *