Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Travel to the sun– The British are planning to travel to the sun in a rocket next year, said a British scientist.
– But, said an American scientist, as you get near the sun the heat will melt the rocket.
– We are not stupid, said the British scientist. We are going to travel at night.

– Người anh dự kiến sẽ thăm mặt trời bằng tên lửa vào năm sau – một nhà khoa học Anh tuyên bố.
– Nhưng này – một nhà khoa học Mỹ đáp – chưa tới gần mặt trời thì tàu của các ông đã tan chảy rồi.
– Dân tôi không ngốc đâu nhá – nhà khoa học Anh nói – chúng tôi sẽ đi vào buổi đêm.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *