Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Emergency Exit


“- Tomorrow my name will be up in lights in every cinema in the country.
– How are you going to do that?
– Easy. I’m changing my name to Emergency Exit.

– Ngày mai tên tôi sẽ sáng lên trong ánh đèn tại mọi rạp chiếu phim trên cả nước.
– Sao mà cậu làm được điều đó.
– Dễ ợt. Tôi đổi tên thành “Lối Thoát Hiểm”.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *