Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Get wetTwo fish were swimming together in a river.
– Look, said the first one. It’s starting to rain.
– Quick. Let’s swim under the bridge, said the second fish, or we’ll get wet.

Hai con cá bơi cùng nhau dưới sông.
– Ê, xem kìa, trời chuẩn bị mưa – con cá thứ nhất nói.
– Nhanh. Bơi lại dưới chân cầu đi – con thứ hai đáp – ướt hết bây giờ.
————————————————————————————–“


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *