Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Serve Americans


“A circus was visiting a small town in France. The lion tamer walked into a bar and asked:
– Do you serve Americans in here?
– Sure, said the barman.
– Okay, I have a beer for myself, and two Americans for my lion outside!

Một gánh xiếc rong tới ở một thị trấn nhở ở Pháp. Người huấn luyện sư tử bước vào một quán rượu và hỏi:
– Ở đây có phục vụ người Mỹ không?
– Có chớ – Anh bồi đáp
– Tới luôn, một bia cho tôi, hai người Mỹ cho sư tử của tôi ngoài kia!”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *