Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“Holiday Camp “


– We’re sending our son to a holiday camp next week.
– Oh! Does he need a holiday?
– No, but we do!

————————————————————————————–
– Chúng tôi sẽ đưa con trai đến một trại nghỉ vào tuần tới.
– Ơ. Thằng bé cũng cần kì nghỉ à?
– Không chúng tôi cần!”


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *