Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

“My job “


– I hear you’re moving to London next week.
– Yes, I have to because of my job.
– Are you working for the same people?
– Yes – my wife and our six kids!

————————————————————————————–

– Tôi nghe nói anh sẽ chuyển đến London vào tuần tới
– Uh vì công việc tôi phải chuyển
– Anh vẫn làm việc cho những người đấy à?
– Vâng – vợ của tôi và 6 đứa trẻ của chúng tôi”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *