Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết bài luận tiếng anh kiểu song hành: Hai mặt của Internet


Khi viết bài luận tiếng anh, ngoài các kiểu bài chọn một trong hai quan điểm để bảo vệ thì cũng có những bài, bạn phải phân tích hai mặt đối lập của một vấn đề, ví dụ như bài dưới đây:

viet-bai-luan-tieng-anh-hai-mat-cua-internet

BÀI VIẾT LUẬN TIẾNG ANH VỀ HAI MẶT CỦA INTERNET

Internet is a world-wide network of computerized devices and servers. Nowadays, Internet is popular everywhere in the world. Internet provides many useful utilities for users but besides that it also has negative.

Firstly, Internet is a big global store of information. Any kind of information is available on the Internet. You can find it by the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc. Moreover, you can share information with other people around the world.

Secondly, Internet connects many people all over the world. Stay up date with the latest news of the world on the Internet. Most of the newspapers of the world are also available on the Internet. It easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum….

Another benefit is there are many services on internet. Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

Online education is also popular on the internet. Many websites provide lectures, books and documents on different subjects or topics. You can also download these lectures into your own computer to learn many times and get a lot of knowledge.

Besides, there are also disadvantages. The physical distance among loved ones is increasing and the emotional connect between people are missing. We can live without food but not Internet. We feel helpless when Internet connection is down.

Another drawback is Internet is the most popular source of spreading viruses. These viruses can attack your privacy and get some information about you.

The next drawback is accuracy of information. Sometimes we don’t know if some information may be incorrect or not. Sometimes you may be confused.

Another problem is the waste of time. We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business-deals, etc. We don’t get time to rest.

In conclusion, there are many advantages and disadvantages of the Internet. We have the intellect to make smart choices. We should not allow internet to distract or disturb our mind. We should use it in a way that brings harmony in life.

Internet là một mạng lưới toàn cầu cho các thiết bị máy vi tính và máy chủ. Ngày nay, Internet phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Internet cung cấp nhiều tiện ích hữu ích cho người dùng nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những mặt tiêu cực.

Đầu tiên, Internet là một kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nó bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.

Thứ hai, Internet kết nối nhiều người trên toàn thế giới. Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới trên Internet. Hầu hết các tờ báo trên thế giới cũng có sẵn trên Internet. Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum….

Một lợi ích khác là có rất nhiều các dịch vụ trên Internet. Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với mọi người từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Giáo dục trực tuyến cũng rất phổ biến trên internet. Nhiều trang web cung cấp các bài giảng, sách, tài liệu về đề tài, chủ đề khác nhau. Bạn cũng có thể tải những bài giảng này về máy tính để học nhiều lần và nhận được nhiều kiến thức.

Bên cạnh đó, nó cũng có những nhược điểm. Khoảng cách giữa những người thân ngày càng tăng và tình cảm kết nối giữa mọi người thì mất dần. Chúng ta có thể sống mà không có thức ăn nhưng không thể không có Internet. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không có kết nối Internet.

Một trở ngại nữa là Internet là nguồn phổ biến nhất để phát tán virus. Các loại virus có thể tấn công quyền riêng tư của bạn và lấy được một số thông tin về bạn.

Hạn chế tiếp theo là độ chính xác của thông tin. Đôi khi chúng ta không biết được một số thông tin có chính xác hay không. Đôi khi bạn có thể bị nhầm lẫn.

Một vấn đề khác là sự lãng phí thời gian. Chúng ta hay dính chặt vào nhiều hoạt động trực tuyến như kiểm tra email, chat, mua sắm trực tuyến, kinh doanh, giao dịch, v.v. Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.

Tóm lại, có rất nhiều điều lợi và bất lợi của Internet. Chúng ta dùng trí tuệ để có sự lựa chọn thông minh. Chúng ta không nên cho phép Internet đánh lạc hướng hoặc làm phiền tâm trí của mình. Chúng ta nên sử dụng nó trong một cách mà nó mang lại sự hài hòa trong cuộc sống.

 

Đối với các chủ đề cần phân tích song song 2 mặt đối lập, bạn phải chọn cách viet bai luan tieng anh cho phù hợp. Cùng tham khảo bài viết về Internet trên đây để xem kiểu bài này được viết thế nào nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Viết về sở thích bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *