Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại


Thành công và thất bại luôn song hành trong cuộc sống. Mỗi sự thành công đều là thành quả sau một loạt nỗ lực, kiên trì không ngừng của bạn. Các câu danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại sau sẽ đem lại cho bạn nhiều bài học chân thực của cuộc sống.

Danh-ngon-tieng-anh-y-nghia-ve-thanh-cong-va-that-bai

Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại

  • Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hài lòng với những gì bạn có trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

  •  I have learned more from my failures than from my success.

Tôi đã học được nhiều điều từ những thất bại của mình hơn là từ thành công

  • The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.

Thế giới đầy rẫy sự giàu có và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc sàng thay vì một chiếc xe tăng… một thìa uống trà thay vì một cỗ máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

  • Noone gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.

Không ai có được bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Tất nhiên, những nhân tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, xưa cũ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lập kế hoạch tốt và sự kiên trì.

  • Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

Thành công là khả năng đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không bị mất đi nhiệt huyết.

  • There are no real success without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả tốt đẹp của mình.

  • I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.

Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã tiến gần hơn so với vị trí của tôi vào ngày hôm qua.

  • It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.

Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được nhiều bạn bè yêu quý.

  • In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

Trong cuộc đối đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.

  • Great things are done more through courage than through wisdom.

Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự can đảm nhiều hơn là bằng sự khôn ngoan.

Bạn tâm đắc nhất với câu nào trong “Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại”? Đây đều là những câu nói tiếng anh hay và ý nghĩa để bạn suy ngẫm về cuộc sống, công việc cũng như rất nhiều điều khác nữa.

Chúc bạn tìm thấy những ý nghĩa đẹp và lý tưởng cho cuộc sống qua những danh ngôn tiếng anh hay nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *