Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Apple thief


A boy was up an apple tree stealing apples. A policeman came along and caught him.He looked up at the boy in the tree and said:
– When are you coming down, young man?
– When you go away! replied the boy.

————————————————————————————–
Một thằng bé đang trèo lên cây ăn trộm táo. Cảnh sát đi qua và bắt gặp thằng bé. Cảnh sát nhìn thằng bé ở trên cây và nói:
– Khi nào mày xuống hả thằng bé kia?
Thằng bé trả lời “Thế khi nào ông đi?””

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *