Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tiếng anh văn phòng giao tiếp chủ đề mua sắm trong doanh nghiệp


Tiếng anh văn phòng là một chủ đề rộng lớn. Bài học này, chúng ta sẽ học về tiếng anh văn phòng giao tiếp chủ đề mua sắm trong doanh nghiệp và học một số cụm từ thường dùng trong giao tiếp chủ đề này.

tieng-anh-van-phong-giao-tiep

Mẫu hội thoại tiếng anh văn phòng giao tiếp chủ đề mua sắm trong doanh nghiệp

A: Good morning Mr.Solis. This is Rachel at Sky Office Supplies. According to our record, your last photocopy toner order with us was 3 months ago and your company usually places an order of this kind every 2 months. I thought you would be very interested to know that we are having a bg sale on almost every kind of office supplies and now is a very good time to purchase high quality toners at low prices.

Chào buổi sáng ông Solis. Đây là Rachel ở hãng thiết bị văn phòng Sky. Theo ghi chép của chúng tôi, đơn hàng hộp mực in laze gần đây nhất của bên ông đặt hàng với chúng tôi là 3 tháng trước và công ty ông thường đặt một đơn hàng loại này 2 tháng một lần. Tôi nghĩ rằng ông sẽ rất vui khi biết rằng chúng tôi đang có một đợt giảm giá lớn trên hầu hết tất cả các loại thiết bị văn phòng và bây giờ là một thời điểm rất tốt để mua các loại hộp mực in chất lượng cao hơn với mức giá thấp.

B: Yes, you’re right. The reason is that we just got a new copy machine and it uses a different cartridge, which don’t believe you carry. Therefore, we had to choose another supplier.

Vâng, cô nói đúng. Nguyên do là chúng tôi vừa mới mua một chiếc máy phô-tô-copy mới và nó sử dụng hộp mực in khác, loại mà tôi không nghĩ là bên cô có. Do đó, chúng tôi phải lựa chọn một nhà cung cấp khác.

A: Our store carries virtually all major brands and models of photocopier toners, so I believe that we have the one you need. Maybe you could send me the information about your new copier, then I’ll see what we have in stock and get back to you with pricing.

Cửa hàng của chúng tôi có hầu hết các thương hiệu và các mẫu hộp mực in lớn, vì vậy tôi tin rằng chúng tôi có loại mà ông cần. Có lẽ ông có thể gửi cho tôi thông tin về chiếc máy phô-tô-copy mới của bên ông, sau đó tôi sẽ xem chúng tôi có gì trong kho và liên hệ lại với ông về giá cả.

B: All right, I will send you an e-mail in about 10 minutes with the new photocopier’s model number.

Được thôi, tôi sẽ gửi cho cô một bức thư điện tử trong vòng 10 phút nữa với mã số mẫu máy phô-tô-copy mới đó.

Một số cụm từ vựng trong bài tieng anh van phong giao tiep chủ đề mua sắm trong doanh nghiệp xuất hiện trong mẫu hội thoại:

Supplier: nhà cung cấp

Places an order of this kind: đặt một đơn hàng loại này

Are having a big sale: đang có một đơn hàng giảm giá lớn

Almost every kind of office supplies: hầu hết tất cả các loại thiết bị văn phòng

Just got a new copy machine: vừa mua một máy phô-tô-copy mới

The one you need: cái mà ông cần

Virtually all major brands: hầu hết các thương hiệu lớn

Get back to you: liên hệ lại với ông

Bài viết có nội dung liên quan:

>>  Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp văn phòng thông dụng 

>> Mẫu câu thể hiện sự nghi ngờ và ngạc nhiên trong công sở


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *