Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

THỂ SAI BẢO (Causative form)


Thể này có người dịch là ” thể truyền khiến”, “thể nhờ bảo” …. thôi kệ, dịch sao cũng được, không quan trọng phải không  các em? quan trọng là hiểu bài, biết áp dụng công thức, làm bài tốt là được.

the-sai-bao-trong-tieng-anh

Thể này khó ở chỗ khái niệm nó khác với khái niệm tiếng Việt. Bên tiếng Việt khi nói “tôi làm bánh” với ” tôi hớt tóc” thì công thức không có gì khác nhau nhưng bên tiếng Anh thì khác. Họ phân biệt hành động do chính chủ từ làm hay do người khác làm.

I make a cake ( tôi tự làm)

I have my hair cut  ( thợ hớt cho tôi chư không phải tôi tự hớt)

Trong trường hợp thứ hai, ta áp dụng công thức với động từ HAVE với tên gọi là thể sai bảo.Thể  này dùng để diễn tả hành động mà chủ từ không làm nhưng do người khác làm thay, có thể là thuê, mướn, nhờ , ra lệnh…. hay gì gì đó không cần biết àm cứ hể người khác làm là dùng thể này.

Công thức:

Có 2 công thức :chủ động và bị động

Chủ động:

S + HAVE + O + BARE INF.

Bị động :

S + HAVE + O + P.P

Ví dụ:

I have them build my house.(chủ động )

I have my house built .(bị động )

Ngoài ra động từ GET cũng được dùng trong thể sai bảo nhưng công thức có hơi khác ở thể chủ động

Chủ động :

S + GET + O + TO INF.

Bị động:

S + GET + O + P.P

Ví dụ:

I get them to repair my house.(chủ động )

I get my house repaired .(bị động )


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *