Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bí quyết trả lời phỏng vấn tiếng anh


Phỏng vấn tiếng anh là một điểm yếu với hầu hết các ứng viên khi đi xin việc. Thông thường các câu hỏi của nhà tuyển dụng sẽ xoay quanh: bản thân bạn, sở thích và kinh nghiệm làm việc hay cách ửng xử trong các tình huống công việc thường gặp.

Trong bài viết này sẽ đi sâu vào các câu hỏi tình huống khi nói về kinh nghiệm làm việc trong đi phỏng vấn tiếng anh, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

bi-quyet-phong-van-tieng-anh

  1. Các từ vựng cần biết khi trả lời phỏng vấn tiếng anh

experience [iks’piəriəns] : kinh nghiệm

develope [di’veləp] : phát triển

field [fi:ld] : lĩnh vực

planning [‘plæniη] : lên kế hoạch

improve [im’pru:v] : phát triển

brand [brænd] : thương hiệu

promotion [prə’mou∫n] : quảng bá

strategy [‘strætədʒi] : kế hoạch, chiến lược

budget [‘bʌdʒit] : ngân sách

specific [spə’sifik] : rõ ràng

period [‘piəriəd] : giai đoạn, thời kỳ

proficiently [prə’fi∫ntli] : tài giỏi, thành thạo

manage [‘mænidʒ] : quản lý

application [,æpli’kei∫n] : ứng tuyển

accountant [ə’kauntənt] : kế toán viên

control [kən’troul] : điều hành

payroll [‘peiroul] : bảng lương

responsible [ri’spɔnsəbl] : có trách nhiệm

administration [əd,minis’trei∫n] : hành chính

customer [‘kʌstəmə] : khách hàng

achieve [ə’t∫i:v] : đạt được

  2.  Một số câu trả lời phỏng vấn tiếng anh mẫu:

– Mẫu dành cho nhân viên Marketing:

Tell me about your experience in Marketing?

I myself experienced in improving the fields of offline and online marketing.  For Offline, I experienced in planning and improving brand promotion strategies and making budget for every specific period. For Online, I experienced in CPM, CPC and proficiently managed the applications like: facebook, newsletter, and email marketing.

 

– Mẫu dành cho nhân viên kế toán

Could you tell me your working experience?

I perform the work of an accountant in control the cost of my company, make the monthly tax report and the payroll for employees. Besides, I’m responsible for administration work of my company.

 

– Mẫu dành cho nhân viên kinh doanh:

What is your working experience?

I have worked at Aroma company for around 4 years. My job is about looking for new customers and also taking care all old customers. Customers’ re the people who have the high income. I always have achieved more than 30 percent a month sales for my last company.

Trong bài viết này aroma xin gửi đến các đọc giả tất cả các từ vựng dùng để nói về kinh nghiệm làm việc  và bí quyết trả lời phỏng vấn tiếng anh. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong cuộc phỏng vấn trong tương lai.

Bài viết có nội dung liên quan:
>> Phỏng vấn tiếng anh

>> Từ vựng tiếng anh phỏng vấn ngành du lịch


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *