Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài viết về bạn thân bằng tiếng anh


Ai trong cuộc sống cũng có một người bạn thân, và tự hào về người bạn thân đó. Vì vậy, để viết về bạn thân bằng tiếng anh có lẽ là một đề tài không khó. Cùng đọc bài viết dưới đây, sẽ có những ý hay ho cho bạn tham khảo đấy:

viet-ban-than-tieng-anh

BÀI VIẾT VỀ BẠN THÂN BẰNG TIẾNG ANH

In our lives, we come across many people and see new faces every day. Many of them remain anonymous and some become our friends. Friends come and go throughout our lives and each friendship is a unique relationship. Do you have a true best friend? I sure do. Masy is truly my best friend. She is always there for me.
Masy and I are always together; no matter where we are! We always go shopping together and she helps me pick out what and what not to buy. We also help each other with schoolwork, and family and friends problems. She helps me through my toughest times, and is there for my best times.  She is the person who will help me when I am down, and make me feel better about myself. We contact each other frequently. We were both excited if we met each other. We share the same hobbies. She really has a good sense of humour. Whenever I am with her, I will always laugh my head off.

It’s hard to find a friend like that. She’s the kind of person that I could never lie to. She knows me so well that she could tell if I was lying. Because we think so alike and it’s like we’re communicating with our minds! At the same time we’re always thinking the same thing or have the same idea. And she also knows everything about me; even my secrets or all my expressions and how I sound when I’m hyper, frustrated, depressed, annoyed, or happy.

Masy is simple and very compassionate, always willing to lend a helping hand or give a sympathetic ear to other people’s problems. That is why, aside from my mother, I always share my problems with her.   

     ‘No man is an island’. We all need friends. A man without friends is a lonely man. We need friends whom we can confide in and share our problems with. So, we should never ever take our friends for granted, we should appreciate our friendships. Masy is a friend that I could and will never forget. I can’t imagine any better of a friend.

Bài dịch:

Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều người và nhìn thấy những khuôn mặt mới mỗi ngày. Nhiều người trong số họ vẫn còn vô danh và một số trở thành bạn bè của chúng tôi. Bạn bè đến và đi suốt cuộc đời của chúng ta và mỗi tình bạn là một mối quan hệ độc đáo. Bạn có một người bạn thân không? Tôi thì chắc chắn là có. Masy thực sự là người bạn tốt nhất của tôi. Cô luôn luôn ở bên tôi.

Masy và tôi luôn bên nhau dù ở bất cứ nơi đâu! Chúng tôi luôn luôn đi mua sắm cùng nhau và cô ấy giúp tôi chọn ra những gì nên mua và không mua. Chúng tôi cũng giúp nhau bài vở ở trường, cũng như chuyện gia đình và bạn bè. Cô giúp tôi vượt qua những thời gian khó khăn nhất, và bên cạnh tôi trong những lúc tôi vui nhất. Cô là người sẽ giúp đỡ tôi khi tôi buồn, và làm cho tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên. Chúng tôi đều vui mừng khi gặp nhau. Chúng tôi chia sẻ cùng sở thích. Cô thực sự có khiếu hài hước. Bất cứ khi nào tôi bên cạnh cô ấy, tôi sẽ luôn luôn cười thả ga.

Thật khó để tìm một người bạn như thế. Cô ấy là loại người mà tôi không bao giờ có thể nói dối. Cô ấy hiểu tôi đến nỗi cô có thể chỉ ra rằng tôi đã nói dối. Bời vì chúng tôi suy nghĩ rất giống nhau và dường như chúng tôi giao tiếp qua tâm trí. Chúng tôi có những suy nghĩ và ý tưởng giống nhau cùng một lúc. Và cô cũng biết tất cả mọi thứ về tôi; thậm chí là bí mật hay tất cả các biểu hiện khi tôi hào hứng, thất vọng, chán nản, khó chịu, hay hạnh phúc.

Masy là người đơn giản. Cô rất từ ​​bi, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hoặc thông cảm với các vấn đề của người khác. Đó là lý do tại sao, ngoài mẹ tôi, tôi luôn chia sẻ những vấn đề của tôi với cô ấy.

‘Không ai là một hòn đảo.’ Tất cả chúng ta đều cần những người bạn. Một người không có bạn bè là một người cô đơn. Chúng ta cần những người bạn mà chúng ta có thể tâm sự và chia sẻ những vấn đề. Vì vậy, chúng ta nên không bao giờ xem bạn bè như một điều hiển nhiên, mà phải biết trân trọng tình bạn. Masy là một người bạn mà tôi đã và sẽ không bao giờ quên. Tôi không thể tưởng tượng đến bất kỳ một người bạn nào tốt hơn thế.

Với bài viết tham khảo trên, cộng thêm những cảm xúc và suy nghĩ chân thành của bản thân, hi vọng bạn sẽ có một bài viet ve ban than bang tieng anh hay va cảm động!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Sợ thích bằng tiếng anh

>> Bài viết sở thích nghe nhạc bằng tiếng anh


2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *