Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tìm hiểu các mẫu câu nói về sở thích bằng tiếng anh


Viết bài viết về sở thích bằng tiếng anh không hề khó nếu như các bạn có sẵn một lượng từ vựng và mẫu câu cần thiết. Geo xin gửi tới đọc giả một số mẫu câu nói về sở thích bằng tiếng anh hay gặp nhất:

bai-viet-so-thich-tieng-anh

  1. Những câu hỏi bạn có thể dùng để hỏi người đó:

– What do you do in your free time? – Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh?

– What do you like doing? – Bạn thích làm gì?

– What do you like? – Bạn thích điều gì?

– What do you get up to in your free time/spare time? – Bạn làm gì những lúc rảnh?

– What do you love to do? – Bạn đam mê điều gì?

– What sort of hobbies do you have? – Bạn có những sở thích nào?

  1. Các mẫu câu dùng để trả lời

– I’m into (+ noun / gerund) – Tôi say mê (+ danh từ/ V-ing)

– In my free time I… – Trong thời gian rảnh tôi…

– I’m interested in (+ noun / gerund) – Tôi thích (+ danh từ / V-ing)

– When I get the time, I… – Khi tôi có thời gian, tôi…

– Dùng like + infinitive để nói về những sở thích đặc biệt hơn:

Example: I like to go out at with my friend the weekend. – Tôi thích đi ra ngoài với bạn bè vào cuối tuần.

– I’m keen on (+ noun / gerund) – Tôi thích (+ danh từ / V-ing)

– I am fancy…: Tôi thích thú với…

– I am into…: Tôi thực sự yêu thích

– like + gerund – để nói về những sở thích chung:

Example: I like fishing. – Tôi thích câu cá.

I like socialising / hanging out with friends.

I like arts and crafts

– When I have some spare time I… – Khi tôi có chút thời gian rảnh tôi…

– I enjoy (+ noun / gerund) – Tôi thích (+ danh từ/ V-ing)

Example: I enjoy being physically active.

– I relax by (watching TV) – Tôi thư giãn bằng cách (xem TV)

+ Bạn cũng có thể dùng “quite” hoặc “really” sau “I am…” để nhấn mạnh.

Example: I am really keen on art. – Tôi rất mê nghệ thuật.

Hi vọng các bạn có thêm nhiều tư liệu để có thể viết một bai viet ve so thich bang tieng anh  thật hay và ấn tượng. aroma sẽ gửi đến các bạn các từ vựng để nói về sở thích bằng tiếng anh trong bài viết sau. Các bạn chú ý theo dõi nhé!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Sở thích bằng tiếng anh

>> Đoạn văn viết về sở thích bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *