Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng 5


1. Please don’t tempt me.
Đừng có dụ dỗ tui nghen

2. Don’t rush me!
Đứng ép tui!

3. Please, don’t scare me.
Đừng làm tui sợ mà.

4. Please, don’t tease me.
Làm ơn, đừng chọc tôi nữa.

5. Don’t play with my heart.
Đừng đùa giỡn với tình yêu của anh.

6.Don’t panic! Keep your head and you’ll win.
Đừng sợ! Hãy giữ bình tĩnh, bạn sẽ thắng.

7.Don’t fall asleep in front of a computer screen
Đừng ngủ gật trước màn hình máy tính

8. Don’t act like a child and you won’t be treated like one
Đừng hành động như một đứa trẻ và bạn sẽ không bị đối xử như vậy.

9. Don’t stay up too late !
Đừng đi ngủ quá muộn!

10. Woo me if you can!
Cua tôi đi nếu bạn có thể!”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *