Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Học cách nối vần trong Tiếng Anh


Một trở ngại khi phát âm Tiếng Anh của người học chính là cách nối vần khi phát âm Tiếng Anh. Hãy cùng ENCI giải quyết vấn đề này nhé!
1. vowel + vowel

Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.

Ví dụ:

She is —> She yiz
The attention —> Thee yattention
I add sugar to my coffee —> I yadd sugar to my coffee.
Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.
Ví dụ:
Doing —> Do wing to
Atlanta—> to watlanta

2. consonant + vowel
Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.
Ví dụ:
Travel on —> trave-lon
Look up —> loo-kup
3. consonant + consonant
Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm
Nhóm 1:B/P, V/F, M
Ví dụ: deep music
Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE
Ví dụ: not simple
Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG
Ví dụ: sing clearly
4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh
Ví dụ:I wrote you —> I wro-ch-you
did you —> did-j-you sugar —> Shugar
who’s your boss —> who-zh-your boss


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *