Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Passive voice (câu bị động) – Bị động trong câu mệnh lệnh (phần 6)

Trước khi học cách đổi câu mệnh lệnh sang bị động, các bạn cũng nên biết cách nhận dạng ra câu mệnh lệnh. Đó là câu không có chủ từ, mà là động từ nguyên mẫu đứng đầu câu.

BỊ ĐỘNG CỦA CÂU MỆNH LỆNH

Trước hết các bạn cũng nên biết cách nhận dạng ra câu mệnh lệnh. Đó là câu không có chủ từ, mà là động từ nguyên mẫu đứng đầu câu.

Công thức: xem sơ đồ bên dưới

– Thêm Let đầu câu

– Đem túc từ câu trên xuống

– Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia)

– Đổi động từ thành P.P

– Các phần còn lại (nếu có) viết lại hết

Ví dụ:

Write your name on the blackboard.

– Thêm Let đầu câu:

Let…..

– Đem túc từ câu trên xuống: (your name)

Let your name …..

– Thêm be vào sau túc từ (be để nguyên mẫu không chia):

Let your name be…..

– Đổi động từ thành P.P (write => written)

Let your name be written…..

– Các phần còn lại viết lại hết (on the blackboard )

Let your name be written on the blackboard

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *