Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 29: Bồi thường sản phẩm – Tiếng Anh công sở


Bạn phải bồi thường sản phẩm mới, chất lượng hơn cho khách hàng khi sản phẩm bán ra có vấn đề, không đúng như quảng cáo. Do đó, các mẫu câu tiếng anh thông dụng trong tình huống 29: Bồi thường sản phẩm – Tiếng Anh công sở, sẽ giúp bạn giao tiếp và xử lý tốt tình huống này.

tinh huong than phien trong tieng anh cong so

I.Các mẫu câu tiếng anh bồi thường sản phẩm

If this dress doesn’t fit, you may bring it back later Nếu chiếc váy này không vừa, cô có thể mang nó trả lại sau
If there is something wrong with goods, please get back to me Nếu có vấn đề gì với hang hóa, vui long liên hệ lại với tôi
Can/May I help you? Tôi có thể giúp gì anh?
I’m ringing to complain about…. Tôi gọi đến để phàn nàn về…
I’m sorry, but I’m not satisfied with your product Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hài lòng với sản phẩm của anh
Please tell me about your product with the problem in detail Vui lòng nói cho tôi biết về vấn đề sản phẩm của anh một cách chi tiết
Unfortunately, there’s a problem with… Thật không may có một vấn đề với…
It really isn’t good enough Nó thực sự không đủ tốt
I’d like to know why… Tôi muốn biết tại sao…
If you don’t replace the product, I’ll complain to the manager Nếu anh không đổi sản phẩm, tôi sẽ nói với quản lý
I’m sorry to hear that Tôi xin lỗi khi nghe được điều đó
I understand you’re upset about… Tôi hiểu anh rất khó chịu về…
Could you give me some details, please? Anh có thể cho tôi vài thong tin chi tiết, được không?
What seems to be the problem? Có chuyện gì thì phải?
It’s not our policy to replace items Chúng tôi không có chính sách thay thế sản phẩm
I’m afraid that’s not quite right Tôi e rằng không đúng
I’ll check the details and get back to you Tôi sẽ kiểm tra chi tiết và liên lạc lại với anh
You may exchange it for something of the same price Anh có thể đối nó với món hang khác đồng giá
Do you have the receipt? Anh có biên lai không?
We will compensate you for these products Chúng tôi sẽ bồi thường cho anh đối với các sản phẩm này
I’m so sorry, but we can’t refund your money because it was used improperly Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể hoàn trả tiền bởi vì anh đã sử dụng không hợp lý
I’m afraid they aren’t the same price, and the balance is $10 Tôi e rằng chúng không cùng giá, và mức chênh lệch là 10 đô
All goods purchased here can be delivered free Tất cả hàng hóa mua ở đây được vận chuyển miễn phí
Thanks for using our products Cảm ơn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi

 II.Đoạn hội thoại tình huống bồi thường sản phẩm – tiếng anh công sở

–         Good morning, May I help you?

–         Hello. There is a little problem with my dress

–         Could you give me some details, please?

–         It doesn’t fit

–         Do you have the receipt?

–         I ordered this one on the Internet yesterday, but I forget the receipt at home now

–         It’s OK. I’ll check out right now

–         Bother you

–         Yes. You ordered this one yesterday, size M, blue

–         Yes. It’s too small. So, could you tell me exchange to size L, please?

–         Certainly, but we have just size L, white. Are you OK?

–         Uhmmm….I prefer blue. Could I get money back, please?

–         Sorry, we can’t give you money back. But we give you a 50% discount voucher for all items here

–         Thank you so much

–         You’re welcome

–         Xin chào, tôi có thể giúp gì cô?

–         Xin chào, có một vấn đề nhỏ với chiếc váy của tôi

–         Cô có thể nói rõ hơn được không?

–         Nó không vừa

–         Cô có giữ biên lai không?

–         Tôi đã đặt chiếc váy này trên mạng hôm qua, nhưng giờ tôi quên biên lai ở nhà rồi

–         Không sao. Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ

–         Làm phiền cô

–         Vâng. Cô đã đặt nó ngày hôm qua, cỡ M, màu xanh

–         Vâng. Nó quá nhỏ. Vậy cô có thể đổi cho tôi sang cỡ L, được không?

–         Được chứ, nhưng chúng tôi chỉ còn cỡ L, màu trắng. Cô có đồng ý không?

–         Uhmmm…Tôi thích màu xanh hơn. Tôi có thể nhận lại tiền, được không?

–         Xin lỗi, chúng tôi không thể hoàn trả tiền cho cô. Nhưng chúng tôi sẽ tặng cô một phiếu giảm giá 50% cho tất cả các mặt hàng tại đây

–         Xin cảm ơn

–         Không có gì

    Trên đây là một số gợi ý về các mẫu câu tiếng anh phổ biến trong tiếng anh giao tiếp công sở. Các bạn hãy lưu ý các mẫu câu trên để có thể giao tiếp tốt trong tình huống này nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *