Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Long Pizza


– Waiter, will my pizza be long?
– No, I expect it will be round as usual.

– Phục vụ, bánh pizza của tôi đợi có lâu không?
– Không đâu, tôi hi vọng là nó sẽ tròn như bình thường thôi.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *