Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Long Pizza

– Waiter, will my pizza be long?
– No, I expect it will be round as usual.

– Phục vụ, bánh pizza của tôi đợi có lâu không?
– Không đâu, tôi hi vọng là nó sẽ tròn như bình thường thôi.”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *