Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Missing Cat


–        Mrs. Smith is very upset. She thinks she lost her cat.
–        When did she last see it?
–        Four days ago
–        Why doesn’t she put an advertisement in the newspaper?
–        Don’t be silly. Her cat can’t read.
—————————————————————
–        Hình như bà Smith đánh mất con mèo cưng rồi, bà ấy đang rất buồn.
–        Lần cuối bà ấy thấy nó là khi nào?
–        Bốn hôm trước
–        Thế sao vẫn chưa thấy bà ý đăng tin lên báo
–        Ngố vừa thôi chứ. Con mèo có biết đọc đâu”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *