Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu chúc tết hay bằng tiếng anh


Năm mới sắp đến, cùng ad gửi tới những người thân yêu của mình lời chúc tốt đẹp nhất các bạn nhé!

 

1. Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers – Happy New Year.

 

Dịch: Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu. Chúc mừng năm mới.

 

2. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

 

Dịch: Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

 

3. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure,, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together…

 

Dịch: Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, xum vầy hạnh phúc.

 

4. Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as Glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty with cooked rice, sharply cinnabar with rice noodle.

 

Dịch: Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời Vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm, sắc son với phở.

 

5. On occasion of New Year, wishing your family the most happiness in New Year and everything is the best!

 

Dịch: Nhân dịp năm mới em xin chúc gia đình anh chị một năm mới thật hạnh phúc, vạn sự như ý!

 

6. This is another good beginning. May you be richly blessed with a successfully new year? May my sincere blessing surround splendid travel of your life?

 

Dịch: Mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Chúc bạn thành công trong năm mới. Những lời chúc chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn.

 

7. Security, good health and prosperity.

 

Dịch: An khang thịnh vượng .

 

Live up to 100 year.

 

Dịch: Sống lâu trăm tuổi.

 

A myriad things go according.

 

Dịch:Vạn sự như ý.

 

Plenty of health.

 

Dịch:Sức khỏe dồi dào.

 

Congratulations and be prosperous.

 

Dịch: Cung hỷ phát tài.

 

Money flow in like water.

 

Dịch: Tiền vô như nước.

 

8. Everything starts anew with the new year coming. May your new year be filled with the happiest things and bringtest promise.

 

Dịch: Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

 

9. Sending you this present with my heart and with that you’ll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you?

 

Dịch: Gởi đến bạn món qùa này với cả tấm lòng và một lời chúc bạn sẽ hạnh phúc tràn đầy. Những điều hạnh phúc nhất luôn đến với bạn.

 

 

10.

Make a heart that never breaks.

Make a smile that never fails.

Make a touch that never pains.

Make a friendship that never ends.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE. I LOVE YOU SO MUCH!!!

 

11. Nice day, new year, my dears ! By all my heart, I wish you will improve in love, in common sense and more helthy. May be these are most valuable properties.

 

Dịch: Ngày lành, năm mới, cháu yêu quý ! bằng tất cả tấm lòng mình cô chúc cháu được tăng tiến trong tình thương, trong lẽ phải và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý giá nhất.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *