Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về cuộc sống cực thâm thúy


Cuộc sống của mỗi người có rất nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, có lúc vui có lúc buồn, lúc thăng lúc trầm, bài luận tiếng anh về cuộc sống dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về những giai đoạn và những cảm xúc phàm là con người ai cũng đều phải trải qua.

Bài luận tiếng anh về cuộc sống cực thâm thúy

Since the birth of economics, particularly goods and services exchange activities such as markets, people can buy and make purchase everything in the world by money. Moreover, we are now living in a technologically advanced world in which most of the people have to work hard in order to earn incomes  for making a living, and dual-income families has become the norm in the majority of nations. However, while all of these efforts are for making more money, some people believe that there are some crucial things that are free of cost and cannot be purchased by money. Additionally, these essential elements are not only indispensable, but also hard to achieve.

Từ sự khai sinh của kinh tế, cụ thể là các hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ ví dụ như chợ, người ta có thể mua mọi thứ trên thế giới này bằng tiền. Hơn nữa, chúng ta đang sinh sống trong thời đại công nghệ tiên tiến mà mọi người phải làm việc cật lực để kiếm sống, và việc cả hai vợ chồng phải đi làm để tăng thêm thu nhập là điều thường thất ở hầu hết các nước ngày nay. Tuy nhiên, trong khi nhiều người nổ lực để kiếm thêm tiền, thì có một số người tin rằng còn có những thứ quan trọng khác mà không thể mua được bằng tiền.

Bài luận tiếng anh về cuộc sống cực thâm thúy
Bài luận tiếng anh về cuộc sống cực thâm thúy

One of the most important things in life is happiness. Some groups of people argue that happiness or joyfulness is found only on rich people. However, it is obviously untrue because it is reported that not the high-income countries, but the medium, and even low-income ones have shown the high rates of happiness as well as rank on top of happy nations charts, such as Vietnam, Nepal, etc. People in these countries do not find their pleasure in the state of having much money, but in other kinds of activities related to emotional and mental satisfactions. For instance, Vietnamese always get back to their hometown in every Tet Holiday because they find it happier and more enjoyable when they gather around their family than when they work and make money.

Thứ quan trọng đầu tiên mà tiền không thể mua nổi đó là hạnh phúc. Nhiều người tranh luận rằng chỉ có nhà giàu mới thấy hạnh phúc. Nhưng điều này rõ ràng là vô lí bởi vì người ta ghi nhận lại rằng không phải những nước có thu nhập cao, mà là những nước có thu nhập trung bình và thậm chí là thấp mới là những quốc gia có tỉ lệ độ hạnh phúc cao và được xếp hạnh cao nhất trên các bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc, như Việt Nam hay Nepal. Người dân sống ở những nước này không vui vì họ giàu, nhưng nhờ các hoạt động lien quan đến thỏa mãn cảm xúc và tinh thần khác. Ví dụ, người Việt Nam luôn trở về quê lúc Tết vì họ thấy hạnh phúc hơn và vui hơn khi tụ họp với gia đình hơn là đi làm và kiếm tiền.

Another thing which is seen as priceless is health. It is said that people can use money to buy medications and health treatment services when they are sick or ill. The saying is obviously not correct. When one gets sick, it definitely means that his or her health is getting weaker and not as good as its original state anymore though it is just minor illnesses. The harder people work in order to earn more money and the more hours they work overtime, the weaker and worse health they will get.

Thứ vô giá khác chính là sức khỏe. Người ta nói rằng con người có thể dùng tiền để mua thuốc và các dịch vụ khám sức khỏe khi bị bệnh. Và ý kiến này hoàn toàn sai lệch. Khi người ta bị bệnh, nghĩa là sức khỏe của họ đã trở nên yếu hơn và không tốt bằng lúc trước nữa dù chỉ mắc mấy bệnh vặt. Và người ta càng làm nhiều, tăng ca nhiều để kiếm tiền, thì sức khỏe của họ chỉ có ngày càng yếu đi và tệ đi mà thôi.

Buddhism teaches that life is impermanent, and people usually do not know on which day they have to leave the life. Therefore, it is important to know that money is just a tool to buy temporary demands, people must try their best to find their own happiness and keep their body and mind always healthy in order to do whatever they want, so they never regret anything when passing away.

Phật dạy chúng ta rằng cuộc đời này là vô thường, và con người ta thường không thể đoán được đâu là ngày mình sẽ rời khỏi thế. Vì vậy, chúng ta phải biết rằng tiền chỉ mua được những nhu cầu nhất thời, và phải cố gắng tìm được hạnh phúc cho riêng mình và giữ cho cả người luôn khỏe mạnh để thực hiện được những điều ta muốn, để sau này khi mất đi không phải hối hận về bất cứ điều gì.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *