Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bà Aung San Suu Kyi gặp tân chính phủ


“Nhà lãnh đạo vì dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vừa gặp bộ trưởng của chính phủ đối lập được hình thành cách đây sáu tháng. Có lẽ quan trọng hơn là thời điểm của cuộc gặp này chứ không phải nội dung của nó.

The meeting comes a month after the government warned Aung San Suu Kyi to stop all political activities and cautioned against her travelling outside Rangoon. But Miss Suu Kyi recently went ahead with a trip to the town of Bagan and has continued to conduct interviews with international media and maintain close contact with foreign diplomats.
No agenda for the talks was made public. In fact the entire meeting was shrouded in secrecy until the very last minute. So it’s not clear if this invitation to talks is a form of private reprimand or a recognition that the pro-democracy leader is still a force to be reckoned with.
But the mere fact that the government has renewed direct contact using a minister who performed the same role under the previous military leadership has raised hopes that perhaps the door to negotiation has been reopened.
It may also be relevant that the meeting is taking place immediately after a regional forum during which the American Secretary of State, Hillary Clinton, called for concrete and measurable steps towards reform in Burma.
The true test of Aung San Suu Kyi’s talks with the new government will be to see if anything substantive emerges from them. Or will this meeting turn out to be another carefully choreographed piece of window dressing, much in the manner of the Burma of old.
Rachel Harvey, BBC
Nghe Nghe từ vựng
cautioned against:
cảnh báo, đe dọa không được làm điều gì đó
agenda
nghị trình cuộc họp
shrouded in secrecy
phủ đầy bí mật, với rất ít thông tin lộ ra cho công chúng biết
reprimand
quở trách, tuyên bố chính thức sự không ủng hộ với hành động của ai đó
a force to be reckoned with
một lực lượng cần phải nể mặt, công nhận một cách nghiêm túc
has raised hopes
đã làm người ta hy vọng, tin tưởng vào điều gì đó tích cực sẽ xảy ra
the door to negotiation
cánh cửa đàm phán, ý chỉ cơ hội để thực hiện các cuộc thảo luận có ý nghĩa
concrete and measurable steps
hành động, các bước đi chắc chắn có thể dẫn đến thay đổi thật sự
substantive
có ý nghĩa
carefully choreographed piece of window dressing
một cơ hội tuyên truyền theo đó trên bề mặt có vẻ như tiến bộ đang diễn ra nhưng trên thực tế thì không có gì thay đổi cả. “


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *