Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh (Phần 4)


Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục gửi đến toàn thể các bạn phần tiếp theo 500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh mà ai cũng cần nếu muốn có thêm nhiều cơ hội làm việc và thăng tiến.

 500 cau phong van tieng anh phan 4

Các câu hỏi tiếng anh phỏng vấn nhà tuyển dụng có thể đặt ra với bạn

 7.“”If you could change one thing about your personality, what would it be and why?” – nếu có thể thay đổi một điều về tính cách bạn, bán sẽ thay đổi điều gì

Một số câu trả lời mẫu:

“I get easily frustrated at people who don’t work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding.”

– Tôi dễ thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ. Nhưng tôi biết mọi ngươi đều có thói quen và cách làm việc khác nhau. Vì vậy nếu có thể thay đổi, tôi sẽ muốn mình có thể thôgn cảm nhiều hơn.

“I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed.”

– Tôi kỳ vọng rất cao vào bản thân và cả những người khác. Tôi nghĩ nếu bản thân thông cảm ơn, tôi có thể cải thiện thay vì thất vọng vì họ.

“I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I’m working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons.”
– Tôi trở thành người có khả năng chấp nhận rủi ro cao, tôi muốn làm công việc của tôi hoàn thành nó ở một mức độ nổi bật. Nhưng đôi khi chấp nhận mạo hiểm thậm chí có thể làm cho công việc tốt hơn. Tôi đang nỗ lực làm việc này bằng cách xem xét vấn đề một cách thấu đáo và cân nhắc nhưunxg thuận lợi và bất lợi của nó.

I would like to be more of an extrovert. I’m a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly.”
– Tôi sẽ muốn trở thành một gười hướng ngoại nhiều hơn, Tôi hơn trầm lặng và hơi nhút nhát. Tôi muốn thay đổi để trở nên thân thiện hơn.

8.”What does success mean to you?”—> Thành công có nghĩa gì với bạn

Một số câu trả lời mẫu:

“To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal.”

– Với tôi, thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo để đạt được thành công vang dội hơn. Thực hiện kế hoạch nghiêm túc và cuối cùng là đạt được thành công

“Success means to achieve a goal I have set for myself.”
– Thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu và bản thân đã lập ra từ đầu.

“Success means to produce high quality work before the deadline.”
– Thành công có nghĩa là làm việc hiệu quả trước hạn chót.
“Success to me is knowing that my contributions positively impacted my company.”

– Thành công với tôi là biết sự đóng góp tích cực của bản thân sẽ mang lại hiệu quả tốt cho công ty.

Hãy trở thành ứng cử viên hàng đầu với những câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh này bạn nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *