Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu phỏng vấn tiếng anh xin visa


Phỏng vấn xin visa, nhất là những nước khó cấp visa như Hoa Kì là một việc “đau đầu” đối với nhiều người. Dưới đây là một số câu hỏi và hội thoại phỏng vấn tiếng anh khi xin visa mẫu có thể giúp ích cho bạn trong việc chuẩn bị đấy:

phog-van-tieng-anh

MỘT SỐ CÂU THƯỜNG GẶP KHI PHỎNG VẤN XIN VISA

Why do you want to travel to…? (Tại sao bạn lại muốn đi đến…?)

What is the purpose of your visit? (Mục đích chuyến đi của bạn là gì?)

Why do you want to visit only at this time? (Tại sao bạn muốn đến đó vào thời điểm này?)

How long will you stay? (Bạn sẽ ở lại bao lâu?)

Why do you want a six-month visa? Can’t you finish your trip in a shorter time? (tại sao bạn lại muốn visa 6 tháng? Bạn không thể kết thúc chuyến đi của mình sớm hơn sao?)

Where will you stay? (Bạn sẽ ở đâu?)

How much do you expect your trip to cost? (Bạn mong muốn chuyến đi sẽ tốn hết bao nhiêu tiền?)

Who is sponsoring you? (Ai tài trợ cho bạn?)

Do you have relatives in…? Who are they? (Bạn có họ hàng ở … không? Họ là ai?)

What do you do in…? (Bạn sẽ làm gì ở…?)

What is your annual income? (Thu nhập hằng năm của bạn là bao nhiêu?)’

Have you been to… before? (Bạn đã từng đến… chưa?)

Have you travelled internationally before? (Bạn đã từng xuất ngoại chưa?)

Hãy xem một đoạn hội thoại phỏng vấn tiếng anh mẫu nhé:

Interview for the Visa (Phỏng vấn xin visa)

Interviewer: How are you today, Mr. White?

Phỏng vấn viên: Hôm nay anh thế nào, anh White?

Interviewee: I’m fine. Thank you.

Người được phỏng vấn: Tôi khỏe. Cảm ơn.

Interviewer: I can see that you’ve applied for a business visa to Europe.

Tôi có thể thấy anh xin visa đi công tác tại châu Âu.

Interviewee: Yeah, that’s right.

Vâng, đúng thế.

Interviewer: And what is your business exactly?

Việc công tác của anh chính xác là gì vậy?

Interviewee: I’m an exporter of home furnishing items.

Tôi là người xuất khẩu đồ nội thất.

Interviewer: What is the purpose of your visit? I mean..are there any specific business prospects?

Mục đích chuyến đi của anh là gì? Ý tôi là… Có lí do công việc đặc biệt nào không?

Interviewee: I’m planning to set up an office in Brussels. The purpose of this trip is to find office space and hire some people.

Tôi có dự định lập một văn phòng ở Bỉ. Mục đích của chuyến đi này là tìm chỗ cho văn phòng và thuê vài nhân lực.

Interviewer: I see. That sounds good. I will go through the papers you’ve submitted and if everything is in order you’ll get your visa next week.

Tôi hiểu rồi. Nghe hay đấy! Tôi sẽ xem qua giấy tờ và nếu mọi chuyện ổn anh sẽ có visa vào tuần tới.

Interviewee: Thanks. Is that all?

Cảm ơn. Đó là tất cả rồi chứ?

Interviewee: Yeah. That will be all for now.

Vâng. Đó là tất cả rồi.

Sự chuẩn bị kĩ lưỡng về giấy tờ và các câu trả lời là chìa khóa để có một cuộc phỏng vấn tiếng anh xin visa thành công.

Nội dung khác liên quan:

>> Phỏng vấn tiếng anh

>> Bí kíp trả lời 3 câu hỏi “chết người” trong tiếng anh phỏng vấn xin việc


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *