Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

VUI CT


Một số nước có cái tên rất lãng mạn !

H.O.L.L.A.N. D – Hope Our Love Lasts And Never Dies .

– Hi vọng tình yêu chúng ta mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y – I Trust And Love You .

– Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A. – Love Is Beautiful, You Al so .

– Tình yêu đẹp , bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E. – Friendships Remain And Never Can End

– Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ hêt.

C.H.I.N.A. – Come Here. I Need Affection .

– Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương

Còn

V.I.E.T.N.A. M – Viagra In Every Time, Night And Morning….”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *