Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Học từ vựng qua bài luận tiếng anh về ngày tốt nghiệp


Chia tay giảng đường là mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh, sinh viên, hãy ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó bằng một bài luận tiếng anh theo chủ đề về ngày tốt nghiệp của chính mình nhé!

 

bai-luan-tieng-anh-ngay-tot-nghiep

  1. Bài luận tiếng anh

GRADUATION

Ah, Graduation, a meaningful word. Graduation – a ceremony at which degrees are confered. That is the definition for the word Graduation. But this word means more than a ceremony for me. It means changes in my life, to reach a higher stage of my life, the time to become a new person, the time to grow up, time to follow my dreams and separate responsibilities from fun.

I never though Graduation would mean that much for me, since I always change from one school to another. I only thought that Graduation would be the day I was going to receive a certificate and go to another level of education. I never thought of my senior year as something special, nor a year things was going to change, I only knew that my senior year was going to be like any other school year, but with the only difference that next year I was not going to be in high school anymore. It was the way I thought before I came into Metropolitan Senior High or before I was that close to my graduating year.

This was the first time, since I can remember, that I am in the same school for three years in a row. I used to change of school every year, since my father always moves of country every year. So I just thought that my sophomore year was going to be the same. I did not really care much about the activities my friends were doing to collect enough money for our Graduation, since I just though what for, if I am going to move next year?¨ But for some queer reason, I did not move next year, not from a country anyhow.

Actually, I did go to the States for three months and studied there, but I always came back. I felt a little bit out of place the first day I came back. Everything seemed so different, so changed, there were new students and new teachers; but at the same time, I felt like in home. It was an odd feeling, but it felt good too, for the first time in my life, I was not the new girl in school.

So, then my junior year came. It was great,…

2. Từ vựng trong bài luận tiếng anh

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Graduation /,grædju’eiʃən/ Tốt nghiệp
Confer /kən’fə:/

 

Trao, tặng
Stage /steɪdʒ/

 

Phạm vi, giai đoạn
Sophomore /´sɔfə¸mɔ:/

 

Sinh viên năm 2 trường cao đẳng hoặc đại học
Odd /ɔd/

 

Kỳ quặc, kỳ cục
Grow /grou/

 

Phát triển
Reponsibility Trách nhiệm
Senior /’si:niə/

 

Cấp cao, lâu năm, năm cuối
Fun /fʌn/

 

Sự vui đùa, trò vui
Junior /´dʒu:niə/

 

Cấp dưới, năm ba

3. Bài dịch bài luận tiếng Anh

TỐT NGHIỆP

À! Tốt nghiệp, một từ đầy ý nghĩa. Tốt nghiệp – là một nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Khái niệm này được dùng trên toàn thế giới. Nhưng từ này còn có nhiều ý nghĩa hơn một lễ tốt nghiệp thông thường đối với tôi. Nó có nghĩa là cuộc sống của tôi thay đổi để bước sang một giai đoạn cao hơn, là lúc để trở thành một người mới, là lúc để trưởng thành, là lúc để thực hiện những ước mơ và chịu trách nhiệm từ những trò vui đùa của bản thân.

Tôi chưa từng cho rằng tốt nghiệp lại có nhiều ý nghĩa nhiều với tôi đến thế, từ khi tôi thay đổi từ một trường học này đến trường học khác. Tôi chỉ nghĩ rằng tốt nghiệp sẽ là một ngày tôi nhận được một giấy chứng nhận tốt nghiệp và tiếp tục học lên cao. Tôi chưa từng nghĩ đến năm cuối cấp của mình như một cái gì đó đặc biệt, cũng không phải trong một năm này mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi chỉ nghĩ rằng năm cuối cấp của tôi sẽ giống như những năm học khác, nhưng với sự khác biệt duy nhất đó năm tới tôi sẽ không thể ở lại trường trung học thêm một lần nào nữa. Đó là cách mà tôi đã nghĩ trước khi tôi đến trường trung học phổ thông Metropolitan hoặc trước khi tôi kết thúc năm tốt nghiệp của chính mình.

 Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi có thể nhớ lại rằng tôi đang ở cùng một trường trong 3 năm liên tiếp. Tôi đã từng thay đổi trường học mỗi năm, từ khi cha tôi luôn di chuyển chỗ ở hàng năm. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ rằng năm thứ 2 của tôi sẽ giống như vậy.Tôi thực sự không quan tâm nhiều về các hoạt động của bạn bè tôi đã làm để kiếm đủ tiền cho kỳ tốt nghiệp của chúng tôi, tôi nghĩ để làm gì khi tôi sẽ lại chuyển trường vào năm tới? Nhưng vì một vài lý do kỳ quặc, tôi đã không chuyển trường cho dù thế nào đi chăng nữa.Thực ra, tôi đã đi tới một bang trong 3 tháng và đã học ở đó, nhưng tôi luôn quay trở lại.Tôi cảm thấy có một chút gì đó tại nơi này trong ngày đầu tiên khi tôi quay trở lại.Mọi thứ dường như rất khác nhau, đã thay đổi, có những học sinh mới và giáo viên mới, cùng khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng rất tuyệt cho lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi không phải là tân học sinh nữ của trường.

Vì vậy, sau đó năm 3 của tôi cũng đã tới. Thật tuyệt!

Ngày tốt nghiệp luôn là mốc thời gian đặc biệt và ý nghĩa đối với mỗi chúng ta phải không nào? Bằng nét bút của chính mình hãy viết một bài luận tiếng anh về ngày lễ tốt nghiệp để cảm nhận khoảnh khắc tuyệt vời đó nhé!

Tìm hiểu thêm:

>> Các bài luận tiếng anh thông dụng


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *