Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Động từ và giới từ

dong-tu-va-gioi-tu

1. Press for time = in a hurry: đang vội, đang gấp,…
Eg: If I weren’t so pressed for time, I could help you.
Nếu tôi không có vội, tôi đã có thể giúp bạn.

2. Set out = set off: Lên đường, bắt đầu một chuyến đi.
Eg: We want to set out early.
Chúng tôi muốn khởi hành sớm.

3. Round off: kết thúc cái gì đó một cách toại nguyện
(trong toán học có nghĩa làm tròn lên. 9.7–>10.0)
Eg: Will you have a cognac to round off the meal?
Bạn uống một ly cô nhắc để kết thúc bữa ăn?

4. By all means! tất nhiên rồi.
Eg; Can I see it? By all means.
Tôi có thể xem nó được không? Vâng, tất nhiên rồi.”

Bài viết có nội dung liên quan:

>> THỂ SAI BẢO (Causative form)

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *