Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những câu tiếng anh thông dụng 2


1. What do you have for lunch?
Bạn dùng gì cho bữa trưa?

2. I think you should wise up.
Tôi nghĩ bạn nên tỉnh ngộ đi.

3.I’m adore on you because you are very kind
tôi ngưỡng mộ em bởi vì em rất tử tế.

4.I assume you have no regrets.
Tôi thấy anh không có gì hối tiếc

5. Don’t forget to give me a ring tomorrow.
Nhớ ngày mai gọi tôi nha.

6.I can’t resist the temptation.
Tôi không tài nào cưỡng lại được sự
cám dỗ .

7.I was moved (touched)when reading your regards.
Tôi cảm động khi đọc những lời thăm hỏi của bạn.

8. Please accept my apology.
Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

9.You’ll get used to it.
Rồi bạn sẽ quen thôi.

10. I was very impressed with your effort.
Tôi rất ấn tượng với sự nỗ lực của bạn.”


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *